Vorken en rieken omhoog voor diversiteit!

We staan op een kruispunt voor de toekomst van onze zaden en ons voedsel: de EU onderhandelt momenteel over nieuwe regels voor de zadenmarkt. De huidige regels, geïntroduceerd in de jaren zestig, bevorderen zaden die zijn ontwikkeld voor de industriële landbouw. Zaden die samen met schadelijke pesticiden en kunstmest verkocht kunnen worden en in een landbouwsysteem met monoculturen passen. De agro-industrie dringt erop aan dat de regels nog verder worden aangescherpt om zowel het zaad- als voedselsysteem nog uniformer te maken. Wat we nodig hebben is precies het tegenovergestelde. We dringen aan op een zadenwet die ons recht op gezond, divers en smakelijk voedsel veiligstelt, door de (genetische) diversiteit op de akkers en in moestuinen te bevorderen en de rechten van boeren te respecteren.

Teken onze petitie en roep de EU-besluitvormers op om niet te zwichten voor de druk van de agro-industrie, maar om de diversiteit aan gewassen te beschermen en te bevorderen!

 

De petitie wordt ondersteund door:

 • ARCHE NOAH (AT)
 • ASEED – Action for Solidarity Environment Equality and Diversity (NL)
 • BioForum (BE)
 • Boerenforum (BE)
 • Bond Beter Leefmilieu (BE)
 • Broederlijk Delen (BE)
 • Dreschflegel e.V. (DE)
 • Permakultura (CS) (CZ)
 • ProSpecieRara Deutschland (DE)
 • Rete Semi Rurali (IT)
 • Velt (BE)
 • Vitale Rassen (BE)
 • Voedsel Anders (BE)
 • Voedsel Anders Nederland (NL)
 • BE Dirk D S 30.11.2023 08:30
 • DE Roswitha K 30.11.2023 08:29
 • DE Claudia S 30.11.2023 08:27
 • AT Marianne H 30.11.2023 08:27
 • DE Astrid H 30.11.2023 08:26
 • BE Luk S 30.11.2023 08:23